�ll�helyzeti f�lkeh�t�sek    
 
 

A berendez�sek a motor j�rat�sa n�lk�l is biztos�tja a vezet�f�lk�ben a kellemes �lland� h�m�rs�kletet.
�jszakai pihen�s eset�n m�r nem sz�ks�ges a motort j�ratni a kl�maberendez�s m�k�dtet�s�hez, �gy k�m�lve a motort �s k�rnyezet�t. Garant�lja a vezet� nyugodt �s kellemes alv�s�t z�rt ablakok mellett ,�gy kiz�rja a port, meleget, bogarakat. Univerz�lis kialak�t�sa lehet�v� teszi b�rmely g�pj�rm� felszerel�s�re.

Megb�zhat� m�k�d�s
Nem ig�nyel karbantart�st
Egyszer� �s gyors be�p�t�s
Alacsony �ramfelv�tel
Elektromos h�fokszab�lyz�s
K�rnyezetbar�t
Csendes m�k�d�s

 

 
 
 

Kezel�elemek �ttekint�se:

A kapcsol�k a k�sz�l�k panelj�be integr�lva

K�nny� praktikus kezelhet�s�g

T�vir�ny�t�

Minden funkci� egyszer�en szab�lyozhat�


Gy�rt�k:

-Bycool
-Sleeping well
-Roadwind

 
 
 
     
 
Antarktisz Klíma Kft. 2006-2020
 
          
 
 
 
Adatvédelmi nyilatkozat


Designed by KBX3000